نصب و راه اندازی شبکه

شبکه های کامپیوتری ،راه اندازی سرو

نصب و راه اندازی شبکه

یکی از فعالیت های ما نصب، راه اندازی و پیکره بندی انواع سوئیچ ها، vlan و سایر تنظیمات سوئیچینگ نصب و راه اندازی روتر ها و انجام تنظمیات روتینگ خدمات میکروتیک و روتربوردهای سخت افزاری خدمات مربوط به voip و انتقال صوت در شبکه بر بسترهای سیسکو و الستیکس (Elastix) خدمات شبکه مربوط به مجازی سازی و vmware خدمات مربوط به شبکه ها در دیتاسنترها و پیاده سازی آنها می باشد

شبکه های مبتنی بر ماکروسافت

به کمک اینفوگرافی مطالب را به صورت ساده در اختیار مخاطب قرار دهید

سرویس های MCITP 2008 مبتنی بر ویندوز سرور 2008 وMCSE 2012 مبتنی بر ویندوز سرور 2012 .
سرویس Hyper-v که محیط کجازی سازی سرور ها می باشد
share point server که سرویسی که به عنوان پرتال و یا سایت داخل سازمانها از آن استفاده می شود

شبکه های مبتنی بر ماکروسافت