گرافیک

طراحی گرافیک شامل :طراحی بنر،پوستر،لوگو،سربرگ،کارت ویزیت ،و غیره ....

گرافیک

یکی دیگر از فعالیت های ماطراحی گرافیک است .که توسط طراح های ماهر و زبر دست انجام می شود .

طراحی بنر و پوستر

طراحی پوستر های نمایشگاه ها و همایش ها و بنر های تبلیغاتی و انواع بنر

یکی دیگر از فعالیت های ما طراحی بنر و پوستر های چاپی در ابعاد و زمینه های مختلف است . که بهترین طرح ها را به مشتریان ارائه می دهیم . و از بهترنی طراحان برای پروژه ها استفاده می کنیم

طراحی بنر و پوستر

طراحی لوگو

نمونه کار های ما را مشاهده کنید و برای مشاوره با ما تماس بگیرید

طراحی لوگو

لوگو نمایانگر شخصیت و اعتقادات و هویت تجارت و کسب کار شما می باشد . و باید به صورت خاص و اختصاصی شما باشد و مفهوم تجارت و کسب کار شما را بیان کند . ک طراحی لوگو حرفه ای به سرعت بر مخاطب تاثیر می گذارد و چشم او را به خود جلب می کند. لوگو باید بی هیچ سخن یا کلامی به سرعت قابل تشخیص باشد

طراحی ست اداری

شامل کارت ویزیت ،سربرگ ،پاکنامه و غیره...

طراحی ست اداری

ست اداری شامل پاکت نامه ،سربرگ ،کارت ویزیت،یادداشت،فولدر،لیبل،و فرم ها که یکی از مهم ترنی ابزار ارتباطات است و نشانه ی یک پارچگی تجارت و کسب کار شماست .و خود باعث برندسازی شما می شود

نمونه کار های بیشتر